You are here: Home // Slabire // Criterii de selecție a resurselor umane în noile organizații

Criterii de selecție a resurselor umane în noile organizații

Selecția resurselor umane reprezintă procesul prin care se aleg, conform unor principii prestabilite de către organizație și puse în practică de către departamentul de resurse umane, cei mai convenabili candidați pentru ocuparea locurilor vacante. Se urmărește dacă acești candidați au experiența, aptitudinile, cunoștințele, deprinderile, atitudinile, pregătirea necesare realizării obiectivelor, sarcinilor și responsabilităților.

Obiectivul central al selecției resurselor umane este de a preconiza care dintre candidați va obține cele mai bune rezultate pe poziția pentru care se derulează concursul de selecție. Acest proces de selecție a resurselor umane este întreprins de către departamentul de resurse umane care analizează dacă profilul psihologic, sociologic și profesional al candidatului este în concordanță cu caracteristicile solicitate de postul vacant.

Etapa de selecție este compusă dintr-o serie de pași, și anume: examinarea CV-urilor și a cererilor de candidatură; realizarea testelor de selecție, care pot fi teste de personalitate, teste de aptitudini cognitive, de inteligență, vocaționale, de cunoștințe profesionale, de performanță, de interes; interviu cu managerul departamentului de resurse umane, acesta fiind urmat de interviul cu managerul departamentului pentru care s-a aplicat și uneori, interviu cu persoana aflată la conducerea companiei.

Politica organizației cu privire la selecția resurselor umane trebuie să menționeze: care sunt criteriile în funcție de care candidații sunt aleși, care sunt modalitățile de recoltare a informațiilor despre potențialii angajați, care sunt metodele de selecție la care se apelează, cât de eficient a fost procesul de selecție.

Procesul de selecție surprinde următorii pași: desfășurarea interviului pentru alegerea preliminară, completarea formularului de angajare, intervievarea candidaților, testarea lor, verificarea referințelor, efectuarea examenului medical, intervievarea finală a candidaților, adoptarea deciziei de angajare, așezarea în noile funcții.

Selecția poate îmbrăca mai multe forme: selecția de tip filtraj în cadrul căreia se face o departajare între candidații admiși și cei respinși, selecția în vederea orientării și formării profesionale prin care se selectează un număr de potențiali angajați care sunt apoi repartizați pe diverse funcții, selecția clasament în care candidații sunt repartizați în funcție de nevoile de producție, selecția multiplă în care se urmărește angajarea pentru mai multe posturi în funcție de aptitudinile candidaților.

În ultima perioadă, compatibilitatea cu firma a început să reprezine unul dintre criteriile cele mai importante, de nestrămutat, candidatul trebuie să se potrivească cu cultura organizațională, cu echipa din cadrul căreia va face sau nu parte, personalitatea sa trebuie să se plieze pe cea a colegilor.

În contextul în care multe proiecte se realizează pe echipă, este capital ca potențialul angajat să aibă o atitudine prietenoasă, deschisă, comunicativă, să îi placă să lucreze într-o colectivitate și să se poată integra cu ușurință în echipă.

Pasiunea pentru domeniul pentru care a aplicat, talentul, dorința de implicare, asumarea responsabilității pentru munca prestată, inteligența, simțul realității, al răspunderii, seriozitatea, respectul față de colegi și clienți, evaluarea corectă a propriilor aptitudini, spiritul de inițiativă, ambiția, determinarea sunt trăsături indispensabile pe care le urmăresc managerii departamentelor de resurse umane atunci când realizează selecția candidaților.

Există manageri pentru care performanțele anterioare, cunoștințele în domeniu, educația, experiența anterioară primează, în timp ce pentru alte persoane nu sunt criterii fundamentale, selecția producându-se în urma testelor practice, contând dorința de a învăța continuu.

Anterior procesului de selecție din cadrul unei companii are loc procesul de recrutare. Recrutarea reprezintă activitatea de identificare și de atragere în organizație a persoanelor corespunzătoare trăsăturilor posturilor vacante.

Recrutarea are loc prin intermediul unor metode diverse: departamentul de resurse umane caută potențiali candidați sau analizează CV-urile pe care le-a primit; mediatizarea directă sau indirectă a postului rămas liber; recomandările primite din partea angajaților curenți sau a persoanelor din cercul extern al companiei; activarea recrutorilor care merg la festivaluri, târguri de job-uri, conferințe, prin facultăți pentru a găsi persoanele compatibile cu postul vacant.

În urma proceselor de recrutare și selecție, este indicat să aibă loc procesul de integrare profesională. Programele de integrare profesională simbolizează instrumente prin care organizația se asigură că persoanele recent angajate se acomodează, se adaptează într-o modalitate facilă la cerințele posturilor pe care urmează să le ocupe. În acest stadiu, noul angajat ar trebui să fie supravegheat și îndrumat de către managerul departamentului din care face parte sau de un înlocuitor al acestuia sau de către un specialist din interiorul departamentului de resurse umane. În această etapă, este imperios ca angajatul să primească informații relevante despre aspectele juridice ce se află în vigoare cu privire la legislația muncii, care sunt prevederile regulamentului de ordine interioară, care este structura organizațională, piramida ierarhică a organizației, fișa postului, îndatoririle sale, normele, politicile, riturile și ritualurile.

comment closed

Copyright © 2009 Ingrijire personala. All rights reserved.